Bosch Siemens Márkabolt
Kérje csomagajánlatunkat!
Telefon+36 1 242 6818 / +36 30 756 9704
1037 Budapest, Hunor utca 55. (III. Kerület, Óbuda)
info@bsmarkabolt.hu  H:9h-18h, K-CS:9h-17h, P:9h-16h
Bosch Siemens Márkabolt
KAPCSOLAT

Üzletszabályzat

Ön mint felhasználó a www.elektromarkabolt.hu URL alatt elérhető webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési és szállítási feltételeket:

1. Üzemeltető adatai

Cégnév: Elektro-B-raktár Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 133-135.
Telephely: Budapest, III. Hunor utca 55.
Levelezési cím: Budapest, III. Hunor utca 55.
Bankszámlaszám: Unicredit Bank 10918001-00000083-11360002
E-mail: info@bsmarkabolt.hu
Telefon: Telefon+36 1 242 6818
Telefon: Telefon+36 30 756 9704

Adószám: 14126255-2-43
EU adószám: HU14126255

Cégjegyzékszám: 01-06-219034
A nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

2. Vásárlás, szerződés

Regisztráció

Vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztráció során Önnek kötelezően meg kell adnia vezeték és keresztnevét, e-mail címét, egy választott felhasználónevet, címét, telefonszámát, és egy jelszót. Az Üzemeltető a regisztrációról e-mailben aktiváló linket küld Önnek, amelynek segítségével véglegesítheti regisztrációját. Sikeres regisztrációt követően Ön bejelentkezhet a Honlapon, ezt követően pedig elkezdheti a rendelést. A Honlapra történő belépést követően Ön jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani illetve kiegészíteni a „Adataim” menüpont alatt és a rendelés során.

A regisztrációja törlését az Üzemeltetőnek írt kérelemmel kezdeményezheti. Az Ön felhasználói adatainak Üzemeltető általi törlését követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A szolgáltató a regisztrációt követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön adatait.

Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához és a bevásárlókosár létrehozásához nem szükséges belépnie vagy regisztrálnia. Ön akár rendelkezik regisztrációval, akár nem, válogathat a termékek között. Az egyes termékek oldalán találhat a termékekhez kapcsolódóan bővebb információt, adott esetben termékleírást, és láthatja a termék bruttó árát, itt választhatja ki a megrendelni kívánt darabszámot (az alapértelmezett darabszám 1 db). Az Üzemeltető korlátozhatja, hogy egyes termékekre egyszerre mekkora mennyiségben adható le rendelés.

A kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a „Kosár”-ba. Bármely navigációs menüpontra kattintva folytathatja a keresést és létrehozhatja az Ön által megrendelni kívánt termékek listáját vagy megkezdheti a rendelés véglegesítését, amely három lépésből áll.

1. lépés

Kosár:

A „Kosár” gombra kattintva láthatja a megrendelni kívánt termék megnevezését, az egységárát, a rendelt mennyiséget, az összesített bruttó árat termékenként, az esetleges kedvezményt, az összes rendelendő tétel bruttó végösszegét. A rendelési mennyiséget a termék sorában tudja módosítani. A sorok végén található „Törlés” gombra kattintva lehet az egyes termékeket eltávolítani a kosárból.

Fizetési és szállítási mód kiválasztása:

2. lépés

Adatbevitel:

A „Tovább a vásárláshoz” gombra kattintva éri el azt az oldalt, ahol második lépésként meg tudja adni felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Ezen a ponton, amennyiben rendelkezik regisztrációval, be tud jelentkezni, és ha korábban nem töltötte ki, meg kell adnia telefonszámát, amennyiben nem természetes személyként vásárol, akkor a cég vagy szervezet nevét, azonosítóját (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószámát; számlázási címét (közterület, település, irányítószám), szállítási címét (közterület, település, irányítószám). Regisztrált felhasználók esetén a rendszer automatikusan kitölti a korábban megadott adatokkal a rendelési felületet.

Amennyiben nincs regisztrációja, az alábbi adatok megadása kötelező rendelése leadásához: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám; amennyiben nem természetes személyként vásárol a cég vagy szervezet neve, azonosítója (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószáma; számlázási cím (közterület, település, irányítószám), szállítási cím (közterület, település, irányítószám).

A fentieken kívül lehetősége van még egyszerűsített regisztrációra náv, e-mail cím, és telefonszám megadásával (ebben az esetben kollégáink megkeresik Önt a további adatokért).

3. lépés

Rendelés

A rendelés oldalon választhatja a ki a szállítási módot, a fizetési módot, illetve véglegesítheti a rendelését, amihez szükséges a vásárlási feltételek elfogadása.

Visszaigazolás:

Az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló levél érkezik az Ön e-mail címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül megérkezik a megadott e-mail címre.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, vagy az Üzemeltető nem fogadja el az Ön ajánlatát, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti Önt.

A visszaigazoló email küldése, nem jelenti automatikusan, az Ön megrendelésének az elfogadását.

3. Árak

A termék/szolgáltatás mellett feltüntetett árak bruttó árak, az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A termékek vételára ugyanakkor nem tartalmazza a kiszállítás költségét és az egyéb járulékos költségeket, amelyek azonban a rendelést összesítő oldalon feltüntetésre kerülnek.

4. Szállítási határidő és feltételek

A szállításról tájékozódhat a www.elektromarkabolt.hu/termekszallitas oldalon.

5. Fizetési módok

- Utánvét
- Banki utalás
- Készpénz
- Bankkártya

6. Elállás

A vevő a megrendelés követően, 14 napon belül elállhat a vásárlástól. Kivételt képeznek ez alól az olyan termékek, amelyeket kifejezetten a vevő számára készítünk. Lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen. Írásban történő elállás esetén a határidő lejárta előtt kell elküldeni a vevőnek az elállásáról szóló levelét.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Amennyiben a vevő a termék visszaszolgáltatását az Üzemeltetőre bízza, úgy annak a költsége a mindenkori kedvezmény nélküli szállítási díj összege. A vevő elállása esetén a a megrendelt áru ellenértéket 14 napon belül visszatérítjük.

A nem rendeltetésszerű használat esetén okozott károkat a vevő köteles megtéríteni.

Elállástól számítva 14 napon beül kell vissza jutatni terméket a kereskedőhöz.

14 napos elállási jog gyakorlása, cégnévre való vásárlás esetén nem érvényesíthető.

7. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a(z) Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) Üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés/ 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Üzemeltető jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. § * (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

2. § (1) * A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.
(2) * A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
(3) * Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
(4) * A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3. § (1) * A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(3) * A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
f) * az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
g) * a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást, valamint
h) * a fogyasztási cikk fogyasztó által fizetett vételárát.
(4) * A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
(5) * A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
(6) * Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.

4. § * (1) * A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
(3) A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

5. § (1) * A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) * Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.
(4) * Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.
(5) * Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(6) * Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(7) * Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(8) * Az (5)–(7) bekezdés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
(2) * Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

7. § * Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7/A. § * E rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 8. pontjában meghatározott gyártó.

7/B. § * (1) * A 2–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.
(2) *

9. § *

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez *
1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
Hirdetés
6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;
7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;
10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;
13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;
22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;
23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;
26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök;
27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek;
29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;
34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;
35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Felelősség

A elektromarkabolt.hu oldalon található adatok, tájékoztató jellegűek, az ott lévő adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk.

9. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Elektro-B-raktár Kft.

Levezési cím: Budapest, III. Hunor utca 55.

Telefon: Tel.: (1) 242-6818

Mobil: (30) 756-9704

E-mail: info@elektromarkabolt.hu

A panaszt az Üzemeletető - a szóbeli panasz kivételével - 30 napon belül email/levél útján válaszolja meg.

10. Egyéb fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

Panaszait a továbbá érvényesítheti a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetve a békéltető testületi, vagy bírósági eljárás keretében.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
Telefon: +36 (1) 450 2598

Baranya Vármegyei Békéltető testület
Székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Telefon: +36 (72) 507 154

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Telefon: (+36) 76 501 525

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: (+36) 66 324 976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Telefon: (+36) 46 501 090

Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 (1) 488 2131

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Telefon: +36 (62) 554 250

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Telefon: +36 (22) 510 310

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Telefon: +36 (96) 520 217

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Telefon: +36 (52) 500 710

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Telefon: +36 (36) 416 660

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Telefon: +36 (20) 373 2570

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Telefon: +36 (34) 316 259

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Telefon: +36 (32) 520 860

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: +36 (1) 792 7881

Somogyi Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
E-mail cím: skik@skik.hu
Telefon: +36 (82) 501 026

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Telefon: +36 (42) 420 180

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Telefon: +36 (74) 411 661

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
E-mail cím: bea@vmkik.hu
Telefon: +36 (94) 312 356

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Telefon: +36 (99) 814 121

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
Telefon: +36 (92) 550 513

11. Adatvédelem

Az adatkezelés célja a vásárlók igényeinek kiszolgálása, tehát a honlap által nyújtott szolgáltatások biztosítása.

A vásárló/felhasználó személyes adatait, azon kívül ami a szállításhoz szükséges, harmadik személy számára nem adjuk ki.

Fentartjuk magunknak a jogot, hogy ha Ön beleegyezett a hírlevelek küldésébe, akkor a cégcsoportunk többi tagjával is megosszuk az adatait marketing célokra.

Az adatokhoz csak a munkakörük alapján illetékes személyek juthatnak hozzá.

Az adatkezelés időtartama vásárlás esetén 10 év, illetve az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év, az egyszer sem bejelentkezett felhasználók esetén 60 nap.

A vásárló/felhasználó kérheti adatai törlését, aminek a törvények keretein belül eleget is teszünk.

A honlap látógatóiról, a vásárlók minnél jobb kiszolgálásának érdekében, statisztikai céllal, nem személyes adatokat gyüjtünk (pl.: melyik oldalakat nézte meg, képernyő felbontás, stb.).

A honlap látogatóinak a böngészőjében, a honlap működésének érdekében, ha szükséges, adatokat tárolhatunk.

12. Szerzői jog

A elektromarkabolt.hu honlap Elektro-B-raktár Kft. tulajdona, és szerzői jogvédelem alá tartozik. A személyes felhasználáson kívül, minden egyéb felhasználáshoz írásbeli engedélyt kell kérni.

13. Reklamáció

Reklamáció benyújtására lehetősége van bármelyik, a kapcsolat oldalon megtalálható módon, illetve az EU 524/2013 rendelet szerint a (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false) címen lévő honlapon.

14. Záró rendelkezések

Irányadó jog: Jelen Üzletszabályzatra a Magyarország jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása: Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

Érvényeség kezdete: 2015.03.01

BELÉPÉS
Email cím

Jelszó

Elfelejtett jelszó
REGISZTRÁCIÓ Outlet termékek (11)
Szűrő
Kategóriák
ADATLAPOK
KATALÓGUSOK
BOSCH
KISOKOS
SIEMENS
KISOKOS
ALKATRÉSZ TANÁCSADÁS SZERVIZ GLS Csomagpont Házhozszállítás
Társoldalaink
Kapszulashop BWT CASO Leifheit
100% garancia Bankkártya logók
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Ugrás az oldal tetejéreOldal teteje
BSMárkabolt - Alapítva: 1997 © 1997 - 2024. All rights reserved Partnerünk: ÁrGép.hu | Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz design: priby.com, developed by: 8web.hu
Az árak bruttó árak, a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kapcsolat Rendelés menete Üzletszabályzat Adatkezelési tájékoztató Gyik
Árbolt.hu árösszehasonlító